Endíček odešel za duhový most :-(

08. ledna 2021


DNES JE DALŠÍ ČERNÝ DEN V RAFAELU :-(
Můj milovaný staroušek pankáč Endy svůj boj o život dnes prohrál a jeho dušička vzlétla za Duhový most..
Ve středu jsem psala o jeho potížích. Endíček přestal baštit, zvracel a měl bolesti.
Po celé řadě testů, rentgenologickém, ultrasonografickém vyšetření a odběrech krve bylo vysloveno podezření na alimentární formu lymfomu. Což je zhoubný nádor vyskytující se v trávicím traktu. Vzhledem k rychlosti klinických projevů se jednalo o agresivní formu a dnes ho tato zákeřná nemoc skolila, jeho trápení jsme dnes ukončili.
Bylo mu 15 – 17 let. Endík u nás byl 1 rok a 4 měsíce, které si tady naplno užil.
Endíčku, bylo mi velikou ctí se o Tebe postarat až do konce. Umíral jsi v mém náručí, obklopen tou mojí největší láskou. Věř, že se jednou zase shledáme.
Endíček by odebrán od našich nepřizpůsobivých spoluobčanů. Celý život žil přivázaný u boudy a jedl se slepicemi. Bez vet. péče či očkování. Nepoznal vlídného slova. K nám přijel naprosto zdevastovaný, bolavý a psychicky na dně.
Z celého srdce chci poděkovat našim ošetřujícím lékařům paní doktorce Veronice Křížové a panu doktoru Leo Sochorovi, kteří se u něho střídali a poskytli mu veškerou péči a léčbu.
Tak už za těch 7 let, co jsem založila RAFAEL, jsem ve svém náručí vyprovodila 22 staroušků. Všichni poznali až tady na sklonku svého života lásku a péči. I když moje srdce krvácí, tak vím, že dělám to nejlepší v mém životě a budu nadále pokračovat, dokud mi síly budou stačit.
Není na světě nic krásnějšího, než láska, vděk a důvěra starého psa, který celý život jenom trpěl. A já mám tu možnost to denně vidět a užívat si s nimi každičkého dne. Denně vidím jejich nádherné oči, které se na mě s láskou dívají. A pro ně chci dál žít.
Zapalte prosím, Endíčkovi na tu poslední cestu svíčku.
Děkuji.
Iva