DÁRCOVSKÉ SMS 

Doporučujeme uvádět cenu dárcovské SMS ve tvaru :

Cena DMS je 30, 60 nebo 90,- kč.

Jednorázové DMS takto: 

DMS mezera Rafael mezera 30,  DMS mezera Rafael mezera 60,  DMS mezera Rafael mezera 90

na tel. číslo 87 777

Trvalé DMS takto:

DMS mezera TRV mezera Rafael mezera 30,  DMS mezera TRV mezera Rafael mezera 60,  DMS mezera TRV mezera Rafael mezera 90

na tel. číslo 87 777. 

Více na : www.darcovskasms.cz

 

 

Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Svoji činnost zahájila v roce 1994.

Svoboda zvířat se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.