PF 2018

31. prosince 2017

PŘEJI VŠEM DOBRÝM LIDEM, ABY NADCHÁZEJÍCÍ NOVÝ ROK BYL NAPLNĚN LÁSKOU, POKOROU, ZDRAVÍM, A POŽEHNÁNÍM.
MOJE NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ JE, ABY SE VŠICHNI LIDÉ NA TÉTO PLANETĚ CHOVALI S ÚCTOU NEJENOM K SOBĚ,
ALE I KE VŠEMU ŽIVÉMU, CO NÁS OBKLOPUJE. 
BEZ TOHO ŽIVÉHO NEBUDEME ANI MY !!!!!
PŘEJI SI, ABY V NÁS BYLO DOBRO A LÁSKA.
A ZLÝM LIDEM, KTEŘÍ UBLIŽUJÍ PŘEJI, 
ABY SE JIM ZTRACENÉ DOBRO VRÁTILO. 
PŘEJI SI V TÉTO ZLÉ DOBĚ MÍR.
A DÁLE SI MOC PŘEJI, ABY PŘESTALO TO NESKUTEČNÉ UTRPENÍ VŠECH ZVÍŘAT, KTERÉ TAKÉ MAJÍ PRÁVO ŽÍT V KLIDU A BEZ UTRPENÍ NA TÉTO NAŠÍ NÁDHERNÉ PLANETĚ.
ALE MY JSME JIM TO PRÁVO VZALI. PROČ?

PROSÍM VŠECHNY LIDI:
PŘEJTE SI TO SE MNOU……
S ÚCTOU, POKOROU A LÁSKOU
IVA