PF 2020 :-)

01. ledna 2020

PŘEJI VŠEM DOBRÝM LIDEM, ABY NADCHÁZEJÍCÍ NOVÝ ROK BYL NAPLNĚN LÁSKOU, POKOROU, ZDRAVÍM, A POŽEHNÁNÍM ♥️ ♥️♥️
PŘEJI SI, ABY PENÍZE PŘESTALY VLÁDNOUT SVĚTU, Z NICH POCHÁZÍ VEŠKERÉ ZLO.
PŘEJI SI, ABY SE VŠICHNI LIDÉ NA TÉTO PLANETĚ CHOVALI S ÚCTOU NEJENOM K SOBĚ, ALE I KE VŠEMU ŽIVÉMU, CO NÁS OBKLOPUJE.
PŘEJI SI, ABYCHOM NENIČILI NAŠÍ PŘÍRODU, KTERÁ UŽ POMALU, ALE JISTĚ ZANIKÁ POD TÍHOU STAVEB, LIDSKÉHO ROZTAHOVANÍ A NIČENÍ, ZVÍŘATA TÍM PŘICHÁZEJÍ O SVŮJ DOMOV, BEZ PŘÍRODY A TOHO ŽIVÉHO NEBUDEME ANI MY.
PŘEJI SI V TÉTO ZLÉ DOBĚ MÍR A KLID.
PŘEJI SI, ABY PŘESTALO TO NESKUTEČNÉ UTRPENÍ VŠECH ZVÍŘAT, KTERÉ TAKÉ MAJÍ PRÁVO ŽÍT V KLIDU A BEZ UTRPENÍ NA TÉTO NAŠÍ NÁDHERNÉ PLANETĚ.
PŘEJI SI, ABY V NÁS ZVÍTĚZILO DOBRO A LÁSKA.
PŘEJI ZLÝM A SOBECKÝM LIDEM, KTEŘÍ UBLIŽUJÍ, ABY SE JIM ZTRACENÉ DOBRO VRÁTILO.
PROSÍM VŠECHNY LIDI:
PŘEJTE SI TO SE MNOU.
S ÚCTOU, POKOROU A LÁSKOU 
IVA